Sakura-shi, Chiba local de teia oficial


[Sakura City chancelaria do governo]
・285-8501
・97, Kairinjimachi, Sakura-shi, Chiba,
・043-484-1111 (principal)